Kontakt oss

Menighetsrådet

Medlemmer 2015 - 2019

Dag  Brekke (leder)
Torunn  Mork
Ingunn  Misund
Kari  Røvik
Max Ingar Mørk
Anette  Stranden
Ståle Inge  Muri
Helge  Ranheim
Magne Furuseth (sokneprest)